Home » Methoden » Ervaar het maar

Ervaar het maar

Intro


Over ‘Ervaar het maar’

Veel begeleiders van mensen met een ernstige meervoudige beperkingen hebben in de loop der tijd een eigen manier van verzorgen ontwikkeld. Maar omdat deze cliënten de wereld om hen heen vaak als onveilig ervaren, hebben juist zij behoefte aan een eenduidige manier van benaderen. Niet blind op je ervaring afgaan, maar voortdurend afstemmen op het individu, dat is het motto.

Algemeen


Algemene informatie

De methodiek ‘Ervaar het maar’ traint begeleiders en andere betrokkenen in de vaardigheden die hierbij komen kijken. Daarbij is ook aandacht voor de integratie tussen wonen en activiteiten.

‘Ervaar het maar’ is gebaseerd op vijf uitgangspunten:

 • motoriek
 • ervaringsordening (Timmers-Huigens)
 • totale communicatie (Oskam en Scheres)
 • basale stimulatie
 • sensomotorische integratie

Typen communicatievragen waarop de methode een antwoord biedt

De methodiek neemt de basale communicatie als uitgangspunt en bouwt van daaruit verder.

Doelstelling

Stimuleren van de motoriek, zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking middels een methodische werkwijze.

Doelgroep

Mensen met een ernstige meervoudige beperkingen.

Ontwikkeld door

Thyra Koeleman

auteur ervaar het maar: Thyra Koeleman

Toepassing


Praktische toepassing

Beschrijving van de werkwijze

‘Ervaar het maar’ is een praktische benaderingswijze waarbij voor de persoon een op hem toegesneden handelingsplan wordt opgesteld.
Om zover te komen wordt eerst bepaald:

 • wat de dominante ervaringsordening is;
 • wat het communicatieniveau is;
 • hoe het lichaamsbesef en de lichaamsbeleving van de persoon is.

Rol en verantwoordelijkheden

De verschillende disciplines vullen elkaar aan in themagroepen.

Methoden die ernaast gebruikt kunnen worden

Niet specifiek.

Te verwachten resultaat van de methode

Een eenduidige en persoonsgerichte benadering. Eerst gaat het om de benaderingswijze, daarna volgt de methodiek.

Achtergrond


Ontstaansgeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis

‘Ervaar het maar’ is ontstaan vanuit de praktijk van het werken met mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de methode

Geen.

Wijze waarop de methode getoetst is

Feedback van gebruikers.

Voorwaarden


Voorwaarden voor gebruik

Visie van de organisatie

De organisatie moet:

 • een keuze maken voor methodisch werken;
 • de methodiek levend houden;
 • de gedragsdeskundige de gelegenheid geven regelmatig contact te hebben met de woongroep en de werkplek.

Tijd en geld

Voor een individuele vraag: € 410,- inclusief reiskosten, basisboek en reader.
Voor een training op locatie (groepsgrootte maximaal 14) € 3300,- inclusief 5 basisboeken en exclusief reiskosten.

Houding van de personen rond de cliënt

Bereid zijn tot interdisciplinaire samenwerking.

Aanschaf en gebruik (leren) maken van hulpmiddelen

Er zijn twee boeken ontwikkeld: ‘Ervaar het maar met … knutselen’ en ‘Ervaar het maar met … verzorging’.

Diagnostiek en screening vooraf

Voor het opstellen van het behandelplan screening van:

 • dominante ervaringsordening;
 • communicatieniveau;
 • lichaamsbesef en lichaamsbeleving.

Goede implementatie

De organisatie moet gericht zijn op samenwerking en deze faciliteren.

Ervaringen


Ervaringsverhalen

Heeft u ervaring met deze methode of een andere methode en wilt u uw ervaring delen? Mail ons uw verhaal. Stuur uw ervaring naar mail@communicatiemethodenemb.nl

Contact


Contactgegevens en beschikbaarheid

Geografische beschikbaarheid

Door heel Nederland.

Wanneer kan men starten

Op afspraak.