Home » Methoden » Overige methoden

Overige methoden

'De rest van je leven vanillevla'

Basale stimulatie

Basale stimulatie is gericht op het optimaliseren van de bejegening van mensen met ernstig meervoudige beperkingen, hierop is de communicatie en het contact gebaseerd. Basale Stimulatie is gebaseerd op theorieën van Andreas Frohlich. Lees meer

Communicatiehulpmiddelen op maat

Communicatiehulpmiddelen op maat kunnen gemaakt worden in samenwerking met een logopediste, een ergotherapeut, een begeleider of door ouders en verwanten. Voorbeelden zijn: een communicatiebord met activiteiten die gaan plaatsvinden, een fotomapje om te communiceren via plaatjes of een “wie ben ik”- boek waarin bijvoorbeeld interesses, aktiviteiten, belangrijke personen en wensen van de persoon met EMB worden vastgelegd. Lees meer

Communicatoren met spraakuitvoer met beperkte communicatiemogelijkheden

Voorbeelden van communicatoren met spraakuitvoer zijn de Little Mack, de Big Mack en Little Step-by-Step Communicator. De eerste twee zijn eenvoudige hulpmiddelen met digitale spraakuitvoer. Ze zijn geschikt voor steeds terugkerende eenvoudige opdrachten. Met de laatste kun je een serie boodschappen achter elkaar opnemen. De eerste druk op de knop activeert de eerste boodschap, de tweede druk laat de volgende horen. Lees meer

Gentle Teaching

Gentle Teaching is een manier van communiceren waarbij bewust geprobeerd wordt wederzijdse gevoelens in de communicatie in te brengen. Daarmee proberen we een communicatiekanaal te openen dat meestal niet bewust wordt opgezocht en benut. Het gaat erom zo met de ander te communiceren dat hij voelt dat het goed is als je bij hem bent. Een manier van communiceren die met name voor mensen met EMB van wezenlijk belang kan zijn omdat bij die groepen mensen de andere communicatievormen vaak minder mogelijkheden bieden. Lees meer

Het Hanen-ouderprogramma (Hanencursus)

Het Hanenouderprogramma (spreek uit ‘hennen’) is een groepsprogramma waar met ouders gewerkt wordt aan de basisvoorwaarden voor contact, communicatie en (taal-) ontwikkelingsstimulering van hun kind. Het is een vorm van indirecte logopedie. Het Hanenouderprogramma is voor ouders van kinderen met een communicatieve beperking (een primaire taalontwikkelingsstoornis of secundaire taalontwikkelingsstoornis, daarnaast is er een Hanenprogramma voor ouders van jonge kinderen met autisme of kenmerken van autisme). Lees meer

Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag

Deze therapie is ontwikkeld voor jongeren met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking die nauwelijks reageren op contact en zich bijna niet richten op andere mensen. Ze hebben gedragsproblemen als zichzelf verwonden, schreeuwen, krabben en bonken. In de behandeling wordt gehechtheidtherapie gecombineerd met gedragstherapie. Dat houdt in dat de psychotherapeut via intensief contact heel voorzichtig een gehechtheidsrelatie opbouwt. Vervolgens wordt sociale beloning ingezet om ongewenst gedrag af te leren en gewenst gedrag aan te leren. Lees meer

Learning together

Learning Together (Lee & MacWilliam, 2002) is een behandelprogramma dat gericht is op de uitbreiding van de communicatie van kinderen met ernstig meervoudige beperkingen met een visuele beperking. Lees meer

Mijn boek

In mijn Boek wordt vastgelegd hoe iemand wil dat er met hem gecommuniceerd wordt. Het gaat om EMB-cliënten die zich niet duidelijk kunnen maken zonder specifieke ondersteuning. ‘Mijn boek’ bestaat uit twee gedeelten. Een ‘Zo ben ik’ en een ‘Zo wil ik ondersteund worden’. Lees meer

Multi-sensory storytelling

Multi-sensory storytelling houdt in dat via het vertellen van persoonlijke verhalen de zintuigen van kinderen en volwassenen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen geprikkeld worden. Op deze manier ervaren ze ook het plezier van het samen lezen. De verhalen sluiten aan bij de belangstelling en belevingswereld van de persoon. Lees meer

Pictogrammen

Visitaal-pictogrammen zijn speciaal ontwikkeld voor de communicatie met en tussen mensen met een verstandelijke of communicatieve beperking. Het zijn vierkante afbeeldingen van een witte figuur tegen een zwarte achtergrond. Boven de afbeelding staat in witte letters een woord. Lees meer

Pratend fotoalbum en eenvoudige computeraanpassingen

Eelke Verschuur geeft adviezen voor communicatie op maat, aan ouders van kinderen met een ernstig meervoudige beperking, maar ook aan dagcentra en zorginstellingen. Haar adviezen zijn vooral van praktische aard, waaronder het zelf leren maken van communicatievoorzieningen met behulp van symbolen software. Er zijn verschillende producten die voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen gebruikt zouden kunnen worden als hulpmiddel. Lees meer

Voorlezen-plus Multi-sensory storytelling

Voorlezen is een ervaring waaraan iedereen plezier kan beleven. De sfeer, de individuele aandacht, het persoonlijke contact, de rust, de herkenning van het verhaal; allemaal ingrediënten die voorlezen maken tot een plezierige belevenis voor zowel de luisteraar als de voorlezer. Voorlezen-plus (multi-sensory storytelling) is een uit Groot-Brittannië afkomstige zintuiglijke manier van voorlezen aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Voorlezen-plus maakt de activiteit voorlezen toegankelijk voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Lees meer