Home » Methoden » Overige methoden » Basale stimulatie

Basale stimulatie

Basale stimulatie is gericht op het optimaliseren van de bejegening van mensen met ernstig meervoudige beperkingen, hierop is de communicatie en het contact gebaseerd. Basale Stimulatie is gebaseerd op theorieën van Andreas Frohlich.

Contact

Liesbeth Geerits, Nijmegen
e-mail liesbethgeerits@planet.nl

Basale Stimulatie is door Fred Hilgers opgezet en door Liesbeth Geerits verder ontwikkeld. Liesbeth was interim manager bij KDC Anneriet in Doetinchem. Ze merkte dat er veel kennis en ervaring was op het gebied van kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. De kwaliteit van de begeleiding was hoog, maar dit werd vooral ingegeven door intuïtie.
Liesbeth ging op zoek naar methoden ter onderbouwing van de praktijkervaringen. Basale Stimulatie dekte het best de lading en dit werd door Liesbeth binnen KDC Anneriet verder ontwikkeld. Het werd gebruikt als kader voor contact en communicatie gebruikt waarbinnen onder andere ook Sensorische Integratietherapie, Shantalla en Totale Communicatie pasten.
De logopediste van KDC Anneriet, Thyra Koeleman, heeft van hieruit de methode `Ervaar het maar` ontwikkeld. Deze methode is met name gericht op de aktiviteiten.
De methode van Carla Vlaskamp biedt een breder kader voor opvoeding waarbinnen Basale Stimulatie een plek kan krijgen.

Liesbeth organiseert inmiddels vanuit haar eigen bureau een 2-daagse oriëntatietraining. Hierin worden vaardigheden aangeleerd gericht op het optimaliseren van de bejegening, de ander in beweging brengen door zintuiglijke prikkeling, de ander activeren, balans tussen activiteit en rust opzoeken.
Men leert ook naar zichzelf te kijken en de samenwerking met alles disciplines is belangrijkMen moet aangeleerd krijgen heel basaal contact te maken, helemaal vanuit zichzelf en werkelijk met je aandacht bij iemand zijn en iemand serieus nemen. Dit betekent dat je niet klakkeloos overneemt wat collega´s doen, maar de ander echt serieus neemt.
Er is geen wetenschappelijke toetsing van de methode. Er zijn wel veel positieve signalen uit het werkveld. Binnen KDC Anneriet is de methode al 10 jaar in gebruik en voortdurend bijgeschaafd, men is nog steeds enthousiast.