Home » Methoden » Overige methoden » Gentle Teaching

Gentle Teaching

Stichting Gentle Teaching 
Bremmerlaan 3
3431 GV Nieuwegein
Tel. 030-2938878 / 06-55161136
e-mail info@gentleteaching.nl
website www.gentleteaching.nl

Gentle Teaching is niet specifiek gericht op EMB of communicatie. Het is wel een manier van communiceren waarbij bewust geprobeerd wordt wederzijdse gevoelens in de communicatie in te brengen. Daarmee proberen we een communicatiekanaal te openen dat meestal niet bewust wordt opgezocht en benut. Ik wil eigenlijk zo met de ander communiceren dat hij voelt dat het goed is als ik bij hem ben. Dat is een manier van communiceren die met name voor mensen met EMB,  van wezenlijk belang kan zijn, omdat bij die groepen mensen de andere communicatievormen vaak minder mogelijkheden bieden.

Gentle Teaching is gericht op het ontwikkelen van een basishouding in de relatie die gekenmerkt wordt door begrippen als: respect, veiligheid bieden, hulp bieden, onvoorwaardelijkheid, wederkerigheid, niet straffen of afzonderen. Aanvullend op deze basisbenadering kunnen we mensen die dat nodig hebben, individueel op een methodische wijze leren companionship te ervaren. 
In het verlengde van companionship richten we ons met Gentle Teaching op het verbeteren van de levenskwaliteit, of in andere woorden, het geluk van de ander. Ook dit doen we niet alleen vanuit menselijk oogpunt omdat het voor iedereen nu eenmaal prettiger is zich gelukkig te voelen. We doen ook omdat we weten dat vrijwel al het ‘onwenselijke’ gedrag een signaal is dat iemand zich niet gelukkig voelt en hier niet op een andere wijze mee om kan gaan. Ook hierbij geldt dus dat we niet proberen het gedrag te veranderen, maar dat we ernaar streven de persoon geluk te laten ervaren, waardoor het gedrag zijn betekenis zal verliezen.
Bij Gentle Teaching gaat het niet om het veranderen van de cliënt alleen. Voor een relatie zijn twee partijen nodig: de cliënt en de hulpverlener. Als de hulpverlener zich niet eerst anders opstelt in het contact met de cliënt, kan van de cliënt niet verwacht worden dat hij verandert, en zal er geen goede relatie ontwikkeld kunnen worden. Van de hulpverlener wordt daarom nadrukkelijk verwacht dat hij zijn handelen, gedachtes en gevoelens tegen het licht durft te houden en zo nodig durft te veranderen. Dat kan nodig zijn om voor alle cliënten de onvoorwaardelijkheid en de liefdevolle gevoelens te ontwikkelen die essentieel zijn om companionship te kunnen realiseren.
Gentle Teaching is begin van de tachtigerjaren ontwikkeld door de Amerikaan John McGee. De oorsprong van zijn werk ligt in de ervaringen die hij heeft opgedaan in de jaren die hij gewerkt heeft in de sloppenwijken in Brazilië. Daar heeft hij ervaren dat mensen die door de samenleving verstoten zijn gezamenlijk liefdevolle en veilige gemeenschappen kunnen ontwikkelen. Terug in de VS ging John werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en hij werd daar geconfronteerd met een cultuur die gebaseerd was op beheersen, controleren, corrigeren en onderdrukken.