Home » Methoden » Overige methoden » Het Hanen-ouderprogramma (Hanencursus)

Het Hanen-ouderprogramma (Hanencursus)

Het Hanenouderprogramma (spreek uit ‘hennen’) is een groepsprogramma waar met ouders gewerkt wordt aan de basisvoorwaarden voor contact, communicatie en (taal-) ontwikkelingsstimulering van hun kind. Het is een vorm van indirecte logopedie. Het  Hanenouderprogramma is  voor ouders van kinderen met een communicatieve beperking (een primaire taalontwikkelingsstoornis of secundaire taalontwikkelingsstoornis, daarnaast is er een Hanenprogramma voor ouders van jonge kinderen met autisme of kenmerken van autisme). De kinderen hebben een leeftijd van 1 tot 6 jaar en kunnen een taalniveau hebben van 0 tot 3-woordzinnen.
Het Hanenouderprogramma vindt zijn oorsprong in Canada en wordt alleen gegeven door Hanengecertificeerde logopedisten.

Het Hanenouderprogramma is een combinatie van groepsbijeenkomsten en huisbezoeken, waarbij de ouders de steun van een groep en individuele logopedische begeleiding ervaren. Video-opnamen van de interactie tussen ouder en kind staan zowel in de groep als bij de huisbezoeken centraal.
De kracht van de methode Hanen is, dat het de ouders niet alleen inzicht geeft in hun eigen manier van reageren, maar hen ook de gelegenheid biedt de adviezen in de praktijk toe te passen. Door de video-opnamen krijgen zij zowel inzicht als feedback. Door het groepsproces worden ouders gestimuleerd en gemotiveerd en ondervinden zij van elkaar veel steun.

Ouders leren inzicht te krijgen in de belevingswereld van hun kind en leren hun houding en hun gedrag zodanig te veranderen, dat er voor het kind ruimte ontstaat om te reageren. De communicatie en het contact verbetert en daardoor de voorwaarde voor het stimuleren van de spraak-taalontwikkeling. Bovendien draagt een verbeterde communicatie bij aan het welbevinden van zowel ouders als kinderen. Ook heeft het vaak een verbredend effect op de spel-en leerontwikkeling.

De Hanen-cursus gaat uit van drie grote principes:

  1. Volgen
  2. Aansluiten
  3. Toevoegen

Volgen bestaat uit het kijken naar waar je kind mee bezig is en hem de kans te geven om initiatief te nemen in contact, in communicatie. Vervolgens sluit jij als ouder je daarop aan door je kind bevestiging te geven (zowel verbaal of non-verbaal). Daardoor weet je kind dat je hebt gezien waar hij mee bezig is of wat hij bedoelt. Goed aansluiten zorgt voor een grotere mate van aandacht van je kind en verlenging van contact. Wanneer je dan jouw taal en ervaring toevoegt, nodig je je kind daarmee uit om met jou mee te gaan en ben je bezig met taal (-en/of spel) stimulering. Zo is je kind bereid om van jou te leren.

Deze principes zijn niet nieuw en worden in elke vorm van communicatie gebruikt. Wel blijkt het zo te zijn dat wanneer je als ouder hier meer inzicht in hebt, je deze principes ook makkelijker kunt inzetten wanneer de communicatie minder goed verloopt.

Hanen-ouderprogramma’s zijn te volgen bij Archimedestrainingen Amsterdam, op verschillende locaties van de MEE, audiologische centra, medisch kinderdagverblijven of bij enkele vrijgevestigde logopediepraktijken.

Kijk voor meer informatie op https://www.logopediewestrand.nl/hanen-ouderprogramma/
of op https://www.hanen.org/Home.aspx