Home » Methoden » Overige methoden » Learning together

Learning together

Learning Together (Lee & MacWilliam, 2002) is een behandelprogramma dat gericht is op de uitbreiding van de communicatie van kinderen met ernstig meervoudige beperkingen  met een visuele beperking.

Contact

Jantine van Dijk, Sonja Koster, Chantal de Wit
Utrecht HBO logopedie, Bartimeus Doorn
jantinevandijk01@hotmail.com

In een pilotstudy op kinderdagcentrum Omega zijn zes kinderen tien weken lang driemaal een half uur in de week behandeld om te onderzoeken wat dit behandelprogramma bijdraagt aan de communicatieve ontwikkeling van deze kinderen. De leeftijd van de kinderen varieerde van 3 tot 12 jaar en hun ontwikkelingsleeftijd was maximaal 1,6 jaar. In de sessies werden de bewegingen en geluiden van het kind gespiegeld, met als doel het uitbreiden van de non-verbale communicatievormen (zoals bewegingen, geluiden en aanraking) en de pre-verbale communicatieve functies (zoals aandacht vestigen, afwijzen en plezier).
Uit de resultaten is gebleken dat dit behandelprogramma bijdraagt aan de ontwikkeling van de pre-verbale communicatieve functies, zowel in de individuele sessies als in het algemeen dagelijks leven. De functies die vooral waren uitgebreid zijn Attention (aandacht richten op zichzelf of op iets/iemand anders) en Conversation (beurtnemen). Ook de non-verbale communicatievormen waren uitgebreid. Hierin was vooral uitbreiding te zien in Eye Contact/ Eye pointing (oogcontact/ staren)Vocalisation  (geluiden) en Gesture (bewegingen van een deel van het lichaam).

De methode Learning Together is beschreven in het boek Learning Together, a creative approach to learning for children with multiple disabilities and a visual impairment (Lee & MacWilliam, 2002). Op Bartiméus in Doorn wordt gewerkt aan de vertaling van dit boek.