Home » Methoden » Overige methoden » ‘De rest van je leven vanillevla’

‘De rest van je leven vanillevla’

Algemene informatie
In deze training staat bewustwording centraal. Welke normen/waarden neem jij zelf mee in je werk, welke gewoonten in de ondersteuning zijn er ingeslopen? Wordt de persoon met EMB genoeg uitgedaagd? Ken je de persoon met EMB echt?

Kijken we als team hetzelfde naar het communicatieve gedrag van de persoon met emb en handelen we op een voor de persoon herkenbare manier? Hoe leggen we de ontdekte voorkeuren van de persoon (dynamisch) vast?

Inspiratiebronnen
Kwaliteit van bestaan, Ervaringsordeningen Timmers-Huigens, Ondersteunde (Totale) Communicatie en eigen werkervaring in de VG

Bijbehorende tools
Ontdekschema, Ankerschema en Inspiratielijst

Typen communicatievragen waarop de methode een antwoord biedt

  • Hoe word ik me bewust van mijn eigen communicatieve handelen en factoren in de omgeving?
  • Hoe waak ik voor de automatische piloot in mijn handelen?
  • Hoe sluit ik aan bij de werkelijke behoefte van de persoon met emb?
  • Hoe kijk ik op dezelfde (methodische) manier naar het communicatieve gedrag van de persoon met emb als mijn collegae?
  • Hoe handel/communiceer ik op een herkenbare manier voor de persoon met emb?
  • Hoe leg ik voorkeuren van de persoon (dynamisch) vast?

Doelstelling
Bewustwording en afstemming als team. Oog hebben voor de eigenheid van de persoon met emb en hierop herkenbaar aansluiten in de ondersteuning.

Doelgroep
Mensen met een (zeer) ernstige meervoudige (verstandelijke) beperking.

De cursus wordt gegeven aan hun begeleiders/ondersteuners. Op teamniveau heeft de training het meest effect. De training kan zowel in company als op een externe locatie gegeven worden.

Ontwikkeld door
Marian Waanders-Westman

Meer informatie
Zie voor meer informatie de website van Clarent of Caom.