Home » Methoden » Overige methoden » Pictogrammen

Pictogrammen

Cotact

e-mail contact@visitaal.nl
website www.visitaal.nl

Visitaal-pictogrammen zijn speciaal ontwikkeld voor de communicatie met en tussen mensen met een verstandelijke of communicatieve beperking. Het zijn vierkante afbeeldingen van een witte figuur tegen een zwarte achtergrond. Boven de afbeelding staat in witte letters een woord.

Inmiddels zijn er pictogrammen voor meer dan 1.400 begrippen. De pictogrammen zijn ingedeeld in categorieën, zoals personen, activiteiten, keuken, badkamer en feesten. Visitaal is het meest gebruikte pictogrammensysteem binnen zorginstellingen voor verstandelijk en auditief gehandicapten, bij logopedisten, in het onderwijs en in de thuissituatie. Zowel door ouders als binnen instellingen zijn in de loop der jaren al heel wat toepassingen van de Visitaal-pictogrammen ontwikkeld. Om een indruk te geven van de mogelijkheden en om te kunnen beoordelen of het Visitaal-systeem een geschikt hulpmiddel is voor uw kind, cliënt of leerling, is een gratis kennismakingspakket ontwikkeld.