Home » Voor wie?

Voor wie?

Als je ouder bent van een kind met EMB leer je je kind geleidelijk aan steeds beter kennen. Je weet steeds beter wat hij of zij ongeveer bedoelt te zeggen. De kleine veranderingen in mimiek., houding of spierspanning krijgen een betekenis. Maar misschien weet je nog niet hoe je je kind iets nieuws kan leren. Of hoe je alle informatie die je hebt ook aan anderen kunt overdragen.

Wanneer je de begeleider bent in een dagcentrum kan je de kunst van het lezen van de signalen van een kind afkijken van de ouders . Je kunt je afvragen hoe je beter wordt in het leren lezen van de kleine signalen en op zoek gaan naar een methode die je daarbij helpt.

Je bent logopedist en krijgt een vraag om de communicatieve mogelijkheden van een kind met EMB in kaart te brengen.

Je bent muziektherapeut en je hebt ontdekt hoe een kind zelf een geluid kan maken, wat helpt je om met teamgenoten uit te zoeken hoe je dit verder kan ontwikkelen bij dit kind?

Je bent ergotherapeut en wilt op zoek naar hulpmiddelen die dit kind in staat stellen zelf een signaal te geven, waar vind je die en is er een methode om dit aan te leren?

Je bent fysiotherapeut en je wilt met de andere teamleden … of bepaalde fysieke signalen bewust gemaakt worden en een communicatieve betekenis kunnen hebben. Of zijn het reflexen waar geen betekenis aan ontleend mag worden? Hoe zorg je dat overeenstemming ontstaat?

Je bent een activiteitenbegeleider en je wilt weten welke activiteiten je kunt ondernemen om contact en wederkerigheid te laten ontstaan of hoe je iemand uit kunt dagen informatie te geven.

Je bent gedragsdeskundige en je zoekt het specifieke antwoord op een communicatievraag van een kind. Je vraagt je af welke methodieken passen binnen de beleidsvisie van je organisatie.

Of je wilt in het meerjarenbeleidsplan van de organisatie opgenomen zien dat meerdere methodieken naast elkaar te gebruiken zijn, welke volgorde van invoering kies je dan en hoeveel tijd en geld kost dat?

Je bent manager van een organisatie en je wilt weten wat de kosten zijn om een methodiek in te voeren in je organisatie. Of je wilt weten of een methodiek getoetst is en daadwerkelijk effect heeft.